Struktura

Páteřní síť - Alpha

Páteřní síť propojuje jednotlivé přístupové body. V našem případě ji nazýváme síť Alpha. Všechny její spoje jsou vystavěny jako point-to-point (bod-bod) pro dosažení maximálních přenosových rychlostí. Každý spoj pracuje v pásmu 5GHz. Páteřní síť je zobrazena na následující mapě světle modrou barvou.

Syndikovat obsah