Páteřní síť - Alpha

Páteřní síť propojuje jednotlivé přístupové body. V našem případě ji nazýváme síť Alpha. Všechny její spoje jsou vystavěny jako point-to-point (bod-bod) pro dosažení maximálních přenosových rychlostí. Každý spoj pracuje v pásmu 5GHz. Páteřní síť je zobrazena na následující mapě světle modrou barvou.

Purpurová barva znázorňuje záložní linky, příhodně pojmenované Omega. Ty se aktivují v případě výpadku páteřního spoje. Jedná se o spoje s nižší přenosovou kapacitou, většinou postavené na 2,4GHz technologii jako poin-to-multipoint. Postupně budujeme další záložní okruhy. Cílem je mít plně redundandní síť, která bude funkční i v případě vážnějších výpadků.

Červená linka pak znázorňuje spoj k našemu poskytovateli připojení do Internetu.

Javascript is required to view this map.

Tvar sítě je z velké části dán historicky, ten kdo byl zapojen dříve, u toho se vybudoval přístupový bod. Při rozvoji a optimalizaci sítě se struktura několikrát pozměnila. Přesuny hardware byly však většinou minimální. Zásadní změny se udály na poli adresace a nastavení routerů. Na obrázku níže je uveden stávající stav, včetně adres a velikostí odezvy jednotlivých routerů.