O nás

 

Co je to RoudNet

Spolek RoudNet sdružuje občany se zájmem o připojení k Internetu. Klademe si za cíl poskytovat svým členům kvalitní širokopásmové připojení s minimálními náklady. Jinými slovy se RoudNet vždy snaží přivést do domu co najvíce muziky za co nejméně peněz. Všichni správci sítě RoudNetu pracují bez nároku na odměnu, členské příspěvky jsou proto použity výhradně na úhradu konektivity a nákup zařízení.

Kdo může být členem

Členem RoudNetu se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let (do 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce), případně právnická osoba. Samozřejmě pokud možno z Roudné a okolí včetně severní části Janova, aby bylo připojení k Internetu realizovatelné. Ovšem náklady na připojení nese člen sám, takže pokud by někdo toužil po optické lince, proti gustu…
Naše služby ovšem nejsou určeny nikomu kdo by si chtěl na haléř přesně počítat o kolik peněz přišel, protože ten a ten den Internet nešel. Ano, samozřejmě může se stát, že připojení vypadne. Může se stát, že nebudeme schopni závadu ihned odstranit. Ovšem naše snahy jsou minimalizovat tyto události a celou síť pečlivě monitorovat, pravidelně modernizovat a rozšiřovat.

Co znamená být členem

Být členem občanského spolku není to samé jako být klientem nějaké firmy. Což si ovšem členové spolku často pletou. Člen spolku má mimo práv také uržité povinnosti (článek č. 4 stanov RoudNetu). Ve zkratce to znamená, že člen má právě jeden rozhodovací hlas na valných hromadách RoudNetu a měl by se jich tedy pravidelně účastnit. Přijít jednou ročně posedět a podebatovat o tom, co se za uplynulý rok podařilo nebo nepodařilo ještě nikoho nezabilo. A každý nápad, jak dál RoudNet vylepšit v roce příštím, má obrovskou cenu. Člen má dále povinnost seznámit se se stanovami a vnitřními předpisy spolku a tyto doržovat. Sám člen může svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud není spokojen s fungováním spolku. Má také samozřejmě možnost dožadovat se informací o jednáních rady správců. Podrobný popis všeho je právě ve stanovách.

Členské příspěvky

Jedno ožehavé téma, které tu musím zmínit je to, že příspěvky jsou peníze placené za členství ve spolku nikoliv „za internet“. Člen spolku je tedy povinen platit členské příspěvky řádně každý měsíc. Ovšem RoudNet jak již bylo zmíněno poskytuje svým členů širokopásmové připojení k Internetu, které ale není žádným způsobem garantováno (od toho jsou tu komerční ISP). Proto, jak jsem již zmiňoval výše, není možné po RoudNetu vymáhat ztrátu způsobenou výpadkem připojení.

 

Jak to všechno začalo

RoudNet je vlastně vyvrcholením snahy několika z nás zlepšit možnosti internetového připojení v Roudné. Většina z nás tehdy využívala vytáčené připojení. Dnes je již dávno překonané. Snad nikdo už si dnes nevybaví bzučení bílého šumu modemu. Každý měsíc s obavou čekat na účet za telefon a doufat, že člověk nedostane „na holou“ za příliš velkou sumu na něm uvedenou. S ISDN si člověk moc nepolepšil a snaha urgovat tenkrát ještě Český Telecom o zavedení ADSL do naší vesnice také vyšuměla.

Roku 1998 se začaly budovat první ethernetové spoje budoucí sítě RoudNetu. V roce 2002 tu byly 3 malé metalické sítě, které se na jaře roku 2004 propojili pomocí bezdrátových spojů. Od offline stavu nás v září roku 2004 zachránila společnost Qasar, která je dodnes naším providerem. Tehdejší „ohromná“ rychlost linky 128kbps (oproti modemu více než dvojnásobek :o) se rozdělila mezi prvních 7 uživatelů. Jakmile jsme přičichli k neomezenému připojení k síti Internet nebylo již cesty zpět. Během jednoho týdne jsme zvýšili rychlost na 256kbps.

Jak to vypadá dnes

Dnes je k síti RoudNet připojeno přes 60 domácností využívajících společnou garantovanou synchronní linku o kapacitě 15Mbps. Rychlost je spravedlivě rozdělována a řízena aplikací INF od společnosti Arakis & Belleville s.r.o. Každý tak má k dispozici své pásmo o maximální propustnosti 5Mbps, ale o garantované rychlosti minimálně 128kbps. Přístupové body, postavené na platformě MikroTik, mají dostupnost přes 99,9%. 

Závěrem

Na závěr bych rád uvedl seznam lidí, kteří se o Roudnet starají a rád bych jim za jejich úsilí poděkoval. Jsou to:

 • Miroslav Cimpa

  který vytvořil tento překrásný web, stará se o server, stavbu páteřní sítě a připojování klientů

 • Miroslav Havel

  který se stará o finance, včasnou platbu všech nastřádaných faktur a včasné placení členských příspěvků a navíc vykonává funkci předsedy

 • Michal Kohout

  který, zajistil založení spolku na MV ČR a shání pro nás podklady pro granty

 • Ladislav Kohout

  kterýžto sepsal tento úvodník, stará se o páteřní síť, připojování klientů, plánování a objednávky zařízení