Informace pro žadatele

Vážený žadateli,

  jsme rádi, že jste projevil zájem stát se členem zapsaného spolku RoudNet. Pro začátek si prosím pročtěte několik následujících řádek o tom jak postupovat až k řádnému členství ve spolku.

  RoudNet z. s. vznikl s cílem přinést do Roudné a okolí možnost připojení k Internetu za rozumnou cenu. Spolek není založen za účelem zisku, ale za účelem naplňování cíle. Celý spolek je tedy založen na dobrovolné práci svých členů; to znamená, že členové pracují na zdokonalování chodu spolku, tedy i počítačové sítě, ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Budeme rádi, když se budete na budování spolku podílet i Vy. To je asi tak ve stručnosti, více informací najdete ve stanovách a vnitřních předpisech spolku.

  K tomu, abyste se stal členem RoudNetu, musíte vyplnit přihlášku, kterou získáte od správce nebo na http://www.roudnet.org, a podepsanou ji doručit na adresu Roudná 108, 392 01 Soběslav nebo předat do rukou správce. Vaši přihlášku zhodnotí rada správců RoudNetu a schválí předseda. Výsledkem je přijetí/odmítnutí Vaší přihlášky. V praxi se přihláška vyplňuje během montáže přípojky, zde je třeba zmínit, že zařízení, které Vás na Vaší straně připojuje k síti RoudNet, hradíte výhradně sám a je samozřejmě Vaším majetkem.

  Základní povinností člena RoudNetu je platit měsíční členské příspěvky v výši 200 Kč resp. 300Kč v případě že využíváte televizní stream. Tento příspěvek musí být uhrazen nejpozději k 15-tému dni aktuálního měsíce na učet RoudNetu. Placení měsíčních členských příspěvků začíná měsícem, následujícím po realizaci přípojky. Připojíte-li se tedy např. 25. 11. do 15. 12. musíte uhradit první členský příspěvek.

To je pro začátek vše. Budeme se těšit na spolupráci.

Zdraví Vás členové spolku RoudNet.

Bankovní spojení RoudNetu:

 • Číslo účtu: 2300074000/2010
 • Banka: Fio družstevní záložna 
 • Identifikace platby probíhá přes variabilní symbol.
 • Variabilní symbol: bude přidělen po registraci do systému
 • Datum splatnosti: k 15. dnu v měsíci

Kontaktní informace RoudNetu

 • Název: RoudNet z. s.
 • Adresa sídla: Roudná 231, 392 01 Soběslav
 • Web: http://www.roudnet.org
 • Email: roudnet@centrum.cz, info@roudnet.org
 • Telefony:

  předseda

  Mgr. Miroslav Havel

  605942130

  1. správce

  Ladislav Kohout, DiS.

  606787923

  2. správce

  Bc. Miroslav Cimra

  777039648

  3. správce

  Ing. Michal Kohout, Ph.D

  723512890

Na běhu spolku se podílíte i Vy. Poruchy sítě, prosím, hlaste neprodleně správcům.

Při komunikaci se správci, prosím, preferujte email nebo SMS. Volejte jen v závažných případech. Děkujeme.

Buďte na tyto lidi shovívavý. Nikdo za svou funkci není placen a všichni to dělají ve svém volném čase. Děkujeme.