Jak najít MAC

Následující řádky Vás stručně seznámí s problematikou MAC adres. Dole pod textem najdete návody jak zjistit Vaši MAC adresu v různých operačních systémech.

Co je MAC?

  • Fyzická adresa neboli MAC je 6 hexadecimálních čísel oddělených dvoutečkou (Windows je oděluje pomlčkou) např. 00:1A:4D:55:E3:F8
  • Tuto adresu má každé zařízení, které se může připojit do počítačové sítě, přidělenou již od výrobce.

K čemu je MAC dobrá?

  • Díky MAC jsou zařízení v síti jedinečně identifikovatelná ještě před přidělením adresy IP.
  • Na základě MAC adresy přidělí DHCP server Vašemu počítači adresu IP.
  • S přidělenou IP adresou lze již využívat síťové služby jako je prohlížení webu, sdílení dat nebo e-mail.

K čemu potřebujete MAC adresu?

  • K Vaší MAC adrese přidělíme IP adresu a uložíme tuto dvojici do konfigurace DHCP serveru.
  • Váš počítač tak vždy dostane stejnou IP adresu, budou se Vám správně počítat přenesená data a budete mít zaručenou vlastní frontu pro přenášená data.