Jak nastavit přijímání nastavení z DHCP

Tento návod Vás provede nastavením automatického získávání adres ze serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) neboli nastavením dynamických IP adres.

Z důvodu nasazení informačního systému je nutné aby každý počítač v síti měl nastaveny dynamické adresy. To nám umožní hladký přechod na nový systém řízení přenosu dat.

Návody pro jednotlivé operační systémy najdete níže.