Návody

Tato kniha obsahuje soubor návodů, který by měl pomoci jak správcům sítě s konfigurací přístupových bodů, tak i uživatelům s konfigurací jejich počítačů.

Jak najít MAC

Následující řádky Vás stručně seznámí s problematikou MAC adres. Dole pod textem najdete návody jak zjistit Vaši MAC adresu v různých operačních systémech.

Co je MAC?

K čemu je MAC dobrá?

K čemu potřebujete MAC adresu?

ve Windows XP

Windows XP mají dvě základní nastavení nabídky start - Klasické a Windows XP. Tento návod začíná klasickým nastavením, pokud tedy nevidíte na svém monitoru podobnou nabídku, nepanikařte a pokračujte v četbě níže.

Klasické nastavení vzhledu

Při klasickém nastavení klikněte na tlačítko Start, najeďte kurzorem na ikonu Nastavení a po rozbalení podnabídky klikněte na Ovládací panely.

Klasická nabídka Start

V ovládacích panelech poklepejte na ikonu Síťová připojení.

 Ovládací panely 

Poklepejte na Vámi používané síťové připojení. Pokud se připojujete kabelem bude Vámi používané připojení nejspíše Připojení k místní síti případně rozšířené o nějaké číslo. Pokud se připojujete bezdrátově bude se jednat o Bezdrátové připojení k místní síti.

  Síťová připojení  

Zobrazit by se Vám měla tabulka se stavem síťového připojení. V horní části okna vyberte kartu Podpora.

   Stav síťového připojení   

Na kartě Podpora klikněte na tlačítko Podrobnosti a zde byste již měli najít hodnotu Vaší fyzické adresy.

   

 

Nastavení vzhledu Windows XP

Při nastavení vzhledu na Windows XP jsou v cestě k nalezení fyzické adresy drobné rozdíly. Klepněte na nabídku Start a vyberte ovládací panely.

Nabídka Start

V Ovládacích panelech vyberte Připojení k síti a Internetu.

V dolní části okna zvolte Síťová připojení.

Připojení k síti a Internetu

Nyní už je postup stejný jako u klasické nabídky. Poklepejte tedy na Vámi používané síťové připojení. Pokud se připojujete kabelem bude Vámi používané připojení nejspíše Připojení k místní síti případně rozšířené o nějaké číslo. Pokud se připojujete bezdrátově bude se jednat o Bezdrátové připojení k místní síti.

Síťová připojení

Zobrazí se Vám tabulka se stavem síťového připojení. V horní části okna vyberte kartu Podpora.

Stav síťového připojení

Na kartě Podpora klikněte na tlačítko Podrobnosti a zde byste již měli najít hodnotu Vaší fyzické adresy.

 

   

ve Windows 7

Jakmile je ve Windows 7 aktivní nějaké síťové připojení, systém Vás na to upozorní ikonou na nástrojové liště vpravo u hodin. V případě bezdrátového připojení se tato ikona změní na signalizaci síly signálu (vypadá jako schůdky).

Ikona síťového připojení

Pro zjištění MAC na tuto ikonu klikněte a z nabídky vyberte odkaz Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.

Zobrazí se Vám okno Centrum síťových připojení a sdílení. Zde vyberte odkaz Připojení k místní síti. Může být případně rozšířený o číslovku. Pokud se připojujete bezdrátově bude se jednat o Bezdrátové připojení k místní síti.

Zobrazí se Vám okno se stavem síťového připojení.

Klikněte na tlačítko podrobnosti. V zobrazeném výpisu již najdete Vaši fyzickou adresu.

Jak nastavit přijímání nastavení z DHCP

Tento návod Vás provede nastavením automatického získávání adres ze serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) neboli nastavením dynamických IP adres.

Z důvodu nasazení informačního systému je nutné aby každý počítač v síti měl nastaveny dynamické adresy. To nám umožní hladký přechod na nový systém řízení přenosu dat.

Návody pro jednotlivé operační systémy najdete níže.

ve Windows XP

Nastavení dynamických adres se velmi podobá postupu pro zjištění MAC. Tak jak jsem již zmiňoval v předchozím návodu, Windows XP mají dvě základní nastavení nabídky start - Klasické a Windows XP. Taktéž platí, že návod začíná klasickým nastavením, pokud tedy nevidíte na svém monitoru podobnou nabídku, nepanikařte a pokračujte v četbě níže.

Klasické nastavení vzhledu

Při klasickém nastavení klikněte na tlačítko Start, najeďte kurzorem na ikonu Nastavení a po rozbalení podnabídky klikněte na Ovládací panely.

Klasická nabídka Start

V ovládacích panelech poklepejte na ikonu Síťová připojení.

Ovládací panely

Poklepejte na Vámi používané síťové připojení. Pokud se připojujete kabelem bude Vámi používané připojení nejspíše Připojení k místní síti případně rozšířené o nějaké číslo. Pokud se připojujete bezdrátově bude se jednat o Bezdrátové připojení k místní síti.

Síťová připojení

Zobrazí se Vám tabulka se stavem síťového připojení.

Stav

Klikněte na tlačítko Vlastnosti a v následujícím okně vyhledejte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a opět klikněte na tlačítko Vlastnosti.

Vlastnosti

Ve zobrazeném okně vyberte Získávat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získávat adresu DNS automaticky. Všech pět polí by mělo zšednout jako na obrázku.

Nastavení protokolu TCP/IP

Všechny okna podvrďte tlačítkem OK nebo Zavřít a dynamické adresy máte nastavené.

 

Nastavení vzhledu Windows XP

Při nastavení vzhledu na Windows XP jsou v cestě k nalezení fyzické adresy drobné rozdíly. Klepněte na nabídku Start a vyberte ovládací panely.

Nabídka Start

V Ovládacích panelech vyberte Připojení k síti a Internetu.

V dolní části okna zvolte Síťová připojení.

Připojení k síti a Internetu

Nyní už je postup stejný jako u klasické nabídky. Poklepejte tedy na Vámi používané síťové připojení. Pokud se připojujete kabelem bude Vámi používané připojení nejspíše Připojení k místní síti případně rozšířené o nějaké číslo. Pokud se připojujete bezdrátově bude se jednat o Bezdrátové připojení k místní síti.

Síťová připojení

 

Zobrazí se Vám tabulka se stavem síťového připojení.

Stav

Klikněte na tlačítko Vlastnosti a v následujícím okně vyhledejte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a opět klikněte na tlačítko Vlastnosti.

Vlastnosti

Ve zobrazeném okně vyberte Získávat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získávat adresu DNS automaticky. Všech pět polí by mělo zšednout jako na obrázku.

Nastavení protokolu TCP/IP

Všechny okna podvrďte tlačítkem OK nebo Zavřít a dynamické adresy máte nastavené.

 

 

ve Windows 7

 

Jakmile je ve Windows 7 aktivní nějaké síťové připojení, systém Vás na to upozorní ikonou na nástrojové liště vpravo u hodin. V případě bezdrátového připojení se tato ikona změní na signalizaci síly signálu (vypadá jako schůdky).

Ikona síťového připojení

Pro zjištění MAC na tuto ikonu klikněte a z nabídky vyberte odkaz Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.

Zobrazí se Vám okno Centrum síťových připojení a sdílení. Zde vyberte odkaz Připojení k místní síti. Může být případně rozšířený o číslovku. Pokud se připojujete bezdrátově bude se jednat o Bezdrátové připojení k místní síti.

Zobrazí se Vám okno se stavem síťového připojení.

Klikněte na tlačítko Vlastnostia v následujícím okně vyhledejte Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a opět klikněte na tlačítko Vlastnosti.

Vlastnosti připojní

Ve zobrazeném okně vyberte Získávat IP adresu ze serveru DHCP automaticky a Získávat adresu serveru DNS automaticky. Všech pět polí by mělo zešednout jako na obrázku.

Vlastnosti protokolu TCP/IP

Všechny okna podvrďte tlačítkem OK nebo Zavřít a dynamické adresy máte nastavené.